Как счетоводно-правната кантора може да ви бъде от полза 

Счетоводно-правната кантора, специализирана в областта на правните консултации и счетоводни услуги, имащи за цел да подпомогнат бизнеса. Ние помагаме на предприемачи да направят своите проекти реалност, а впоследствие им осигуряваме правно и счетоводно обслужване на високо ниво. Благодарение на екипът ни от опитни счетоводители и юристи, сме успели за кратко да издигнем дейността на своите клиенти и да я направим успешна и печеливша.

И вие, и ние добре знаем, че бизнесът има нужда от своевременни и адекватни решения, каквито могат да се вземат само при пълен поглед върху нещата. А този пълен поглед можете да получите само с професионална помощ, каквато можем да ви предложим ние. 

Какво можем да ви предложим в областта на счетоводно-правното обслужване

Какво можем да ви предложим в областта на счетоводно-правното обслужване 
Как счетоводно-правната кантора може да ви бъде от полза  3

Правните услуги, които ще намерите при счетоводно-правната кантора са: 

 • учредяване и регистрация на търговско дружество; 
 • вписване на промени на обявените в Търговския регистър обстоятелства; 
 • подготовка на документите, свързани с трудово-правните отношения с наетите лица; 
 • представителство на фирмата пред административните органи, държавните институции и нейните партньори; 
 • консултации относно данъчното и осигурителното законодателство; 
 • данъчна защита и обжалване на ревизионни актове или актове от НАП; 
 • изготвяне на договори с цел защита на правата и интересите на нашите клиенти. 

От счетоводна гледна точка можем да ви бъдем полезни при: 

 • обработване на счетоводната документация на фирмата; 
 • изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски; 
 • осчетоводяване на всички стопански операции; 
 • изготвяне на вторични счетоводни документи, изготвяне и подаване на документи към НАП; 
 • годишно счетоводно приключване на фирмата и публикуване на ГФО; 
 • изготвяне на справки за финансовия резултат на фирмата за определен отчетен период. 

Ние добре знаем колко е важно за бизнеса да има навременна и точна информация, затова винаги се стремим тя да бъде в срок. Въз основа на нея можем да ви предложим и нашите професионални съвети как бихте могли да постигнете по-добър финансов резултат. Посетете нашата счетоводно-правна кантора, където ще се запознаете с нашия екип от професионалисти и пълния списък от услуги, които ви предлагаме. Доверете бизнеса си в нашите ръце, а ние ще се постараем да бъдете напълно удовлетворени от обслужването. Възползвайте се от професионалните ни мнения и съвети, които ви предлагаме.

4.6/5 - (70 votes)