Описание на длъжността Електротехник в София

Домашните електротехници в София или електротехници които обслужват частни граждани по домовете се занимават с изграждането или подмяна на електроинсталации, също така отстраняват текущи ремонти в къщи, вили, жилищни сгради и комплекси от външните проводници до монтаж на контакти, осветителни тела или просто свързване на готварска печка. Те са задължени да спазват националните електрически разпоредби …